Praktische ondersteuning bij de vormgeving van onderwijskundig beleid

Graag bied ik mijn diensten aan voor kortdurende praktische ondersteuning van schoolleiders en (bovenschools) management van scholen voor voortgezet onderwijs en basisonderwijs. Deze diensten kunnen zijn:

  • Het schrijven en mede ontwikkelen van beleidsdocumenten, zoals schoolplannen, zorgplannen of schoolontwikkelingsplannen
  • Werkbegeleiding aan en coaching van teamleiders en leraren / leerkrachten
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling en/of mede ontwikkelen en uitwerken van onderwijsprogramma’s