Meer over Marco Bosch

In de achterliggende jaren heb ik een rijke en brede ervaring opgedaan in het onderwijs. Aanvankelijk als onderwijsgevende en na mijn studie onderwijskunde, jarenlang als adviseur, trainer en coach bij KPC Groep. Mijn aandachtsgebieden waren daar het speciaal onderwijs en de zorgverbreding in het regulier onderwijs, beide nu samenkomend in Passend onderwijs. De laatste jaren betrof dat vooral arbeidstoeleiding in het praktijkonderwijs en het vso, alsmede de overgangen binnen het onderwijs, in het bijzonder de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Naast adviestrajecten, projectontwikkeling en projectmanagement heb ik trainingen verzorgd op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, leerlingbegeleiding, ambulante begeleiding (vanuit het speciaal onderwijs) en communicatie. In het verlengde daarvan heb ik coaching en werkbegeleiding gegeven aan docenten en collega’s op basis van de RET (rationeel emotieve therapie).

Tijdens mijn loopbaan heb ik opleidingen gevolgd op het terrein van projectmanagement, organisatiekunde, sociaal-emotionele ontwikkeling en EQ (emotionele intelligentie).

Loopbaan

1972 – 1976    Vredenburgschool, Arnhem    
        Leerkracht bovenbouw basisonderwijs

1976 – 1979    St. Jozefschool, St. Maarten (Nederlandse Antillen)
        Leerkracht bovenbouw basisonderwijs

1979 – 1980    MSPO Dennenheuvel, Arnhem
        Docent Nederlands

1979 – 1984    Studie onderwijskunde, KUN Nijmegen
 
1984 – 2014    KPC Groep
        Senior adviseur
        Projectmanagement projecten Passend onderwijs / speciaal onderwijs
        Trainingen leerlingbegeleiding
        Consultancy vmbo, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en regionale samenwerkingsverbanden Passend onderwijs

2014 – heden    Zelfstandig adviseur, praktisch ondersteuner bij de vormgeving van onderwijskundig beleid

 
Opleiding en cursussen
- Opleiding onderwijzer, Pedagogsiche academie Arnhem
- Doctoraalstudie Interdisciplinaire onderwijskunde (bijvak orthopedagogiek), KUN Nijmegen
- Interne trainersopleiding KPC Groep
- Interne opleiding projectmanagement KPC Groep
- Trainersopleiding EQ, Six Seconds Menlo Park USA
- Certificering Bar-On EQ-i® , PEN Nijmegen
- Trainersopleiding RET, Schouten en Nelissen
- Postacademische leergang professionele organisatiekunde voor adviseurs, Lemniscaat Utrecht

 
Selectie van opdrachten
(sinds 2005)

- Ministerie van OCW (2006-2009) Projectmanagement projecten Transitiemomenten, waaronder de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
- Samenwerkingsverband vo Midden Holland Rijnstreek 2006. Onderzoek en advisering opzet Reboundvoorziening
- Samenwerkingsverband vo Duin en Bollenstreek 2006-2007. Trajecten zelfevaluatie op de scholen van het samenwerkingsverband
- Samenwerkingsverband vo Arnhem, 2006-2007. Trajecten zelfevaluatie op de scholen van het samenwerkingsverband
- Orioncollege Breda, 2006 -2008. Uitwerking onderwijsconcept, vormgeving schoolontwikkeling en advisering management.
- REC 't Gooi, Utrecht, West – Veluwe (2007-2009). Interne trainingen ambulante begeleiding
- Groene Hart praktijkschool (2007-2012). Vormgeving schoolontwikkeling, advisering management.
- Groen Hart praktijkschool, Praktijkonderwijs Zeist, De Rijn Katwijk (2007 -2009). Ondersteuning zelfevaluatie
- Bovenschoolse trainingen (2008-2014) zorgcoördinator, sociale vaardigheden, opleiding leerlingbegeleiding, ambulante begeleiding
- Regionaal netwerk Passend Onderwijs Rijnstreek (2009 – 2014), advisering in het bijzonder de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
- Vanaf september 2009 eindverantwoordelijke programmamanager SVA-branchegerichte cursussen (zie www.scholingvoorarbeid.nl).
- Arkelstein school voor praktijkonderwijs (2012-2014). Vormgeving schoolontwikkeling, advisering management.
- Etty Hillesum, locaties Keurkamp en Slatink, Deventer (2012-2014). Vormgeving schoolplan.
- Samenwerkingsverband vo Deventer (2014), vormgeving ondersteuninsprofielen en basisondersteuning.

Publicaties
(sinds 2005)

- Marco Bosch (2006). Relationeel emotieve therapie. Een beknopte beschrijving geven van de achtergronden van de RET en zijn toepassingsmogelijkheden in coachingstrajecten. In: Toolkit De Leerling in Ontwikkeling 2006/03. Wolters/Kluwer, Deventer
- Marco Bosch en Nanda van Oorschot (2007). De baan van je leven? Protocol loopbaanoriëntatie en -begeleiding van jongeren met een beperking in het voortgezet onderwijs voor ambulante begeleiders. KPC Groep, ’s-Hertogenbosch (cd-rom)
- M. Bosch, J. Konermann, C. de Wit, M. Rutten en M. Amsing (2008). Passende overgang: Een verkenning naar de stand van zaken rond de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs. KPC Groep, ’s-Hertogenbosch
- M. Bosch e.a. (2010). Werken met Individuele Ontwikkelingsplannen. KPC Groep, ’s-Hertogenbosch
- M. Amsing, M. Bosch en M. Rouweler (2010). Tim gaat naar de brugklas. Hoe begeleidt u hem? KPC Groep, ’s-Hertogenbosch

Verder ben ik mede ontwikkelaar geweest van de programmaboeken voor SVA

(zie www.scholingvoorarbeid.nl)