Ontwikkelen en uitwerken van onderwijsprogramma’s

Ik richt me hierbij vooral op het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Individuele ontwikkelingsplannen zijn hier het uitgangspunt. Om dat mogelijk te maken moeten leer- en ontwikkelingslijnen worden uitgewerkt in onderwijsprogramma’s en onderwijsleermateriaal. Dat vraagt creativiteit en kennis van zaken.