Het schrijven en mede ontwikkelen van beleidsdocumenten

Iedere school heeft te maken met beleidsdocumenten. We denken dan aan schoolplannen, zorgplannen, schoolontwikkelingsplannen en dergelijke. Ze zijn nodig voor de verantwoording naar inspectie, ouders en bestuur. Maar feitelijk zouden het instrumenten moeten zijn die helpen het beleid van de school inzichtelijk te maken. Een goed opgesteld en uitgewerkt plan geeft echt richting aan het handelen van alle betrokkenen.

Beleid ontwikkelen en uitdenken is één ding. Mijn uitgangspunt is dat het management / de schoolleiding dat in de vingers heeft.

Het ook goed onder woorden brengen doet een beroep op specifieke vaardigheden. De een is daar sterker in dan de ander. Soms is het dan ook prettig daarbij wat praktische ondersteuning te krijgen. Iemand die goed in staat is te verwoorden wat er bedoeld wordt. Iemand die ook mee kan denken en kan bewaken dat er een logisch en consistent verhaal op papier komt.

Die ondersteuning mag u van mij verwachten.