Werkbegeleiding en coaching

  • Het vertrekpunt is een coachee met een begeleidingsvraag waarmee hij/zij aan de slag wil.
  • De begeleidingsvraag is werk gerelateerd.
  • Het begeleidingstraject is in de tijd afgebakend en kortlopend.

De start is een intake waarbij coach en coachee al dan niet overeenkomen met elkaar aan de slag te gaan.

Hoewel de werkbegeleiding / coaching geen therapie is, is de Rationeel Emotieve Gedragstherapie wel een inspiratiebron voor de aanpak van de begeleidingsvraag.

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (Epictetus)